Prva agencija u Srbiji koja je počela sa organizovanjem dečijih kampova

magnifying-glass

Turska

Istanbul

Najveći grad Republike Turske nalazi se na obalama Bosforskog moreuza i Mramornog mora, na raskrsnici puteva koji vode sa balkanskog poluostrva u Malu Aziju i

Pročitajte više »

Skouras kamp 2023