Prva agencija u Srbiji koja je počela sa organizovanjem dečijih kampova

magnifying-glass

Garni hotel Fineso

Garni hotel Fineso Budva

BUDVA

Legenda kaže da je Kadmo, sin feničanskog kralja Agenora i kraljice Telefase, napustio zavičaj tražeći svoju sestru Europu koju je oteo Zevs. U toj potrazi boravio je u mnogim grčkim gradovima, da bi se po naredbi Delfijskog proročišta skrasio u Beoti i tu osnovao čuvenu Tebu kojom je dugo vladao. Bogovi su mu ovdje za ženu dali Harmoniju, ćerku boga Aresa i Afrodite. U dubokoj starosti supružnici su prognani iz Tebe i na volovskoj zaprezi se uputili u zemlju Enhelejaca, gdje su osnovali novi grad – Budvu (Bouthoe).
[envira-gallery id=\”5531\”]
O HOTELU

Garni hotel Fineso je nov porodični hotel u centru Budve. Nalazi se u neposrednoj blizini Autobuske stanice i Doma zdravlja i na samo 5 minuta pješačenja od plaže i promenade. Hotel posjeduje 17 moderno i komforno opremljenih soba i apartmana sa svim potrebnim elementima i aksesoarom. Sve sobe su klimatizovane, opremljene mini barom, sefom, kablovskom televizijom, direktnom telefonskom linijom i Wi-Fi mrežom, radio budilnikom, fenom, bade mantilima, sušačima peškira i detektorima dima. Prijatno i profesionalno osoblje Garni hotela Fineso će vaš boravak u Budvi učiniti još ljepšim.
Sobe i aprtmani su u sklopu trospratne zgrade sa pogledom na okolinu i balkonima. Hotel raspolaže sa različitim tipovima soba; 9 dvokrevetnih, 5 trokrevetnih i 3 porodična apartmana.
Sve sobe su komforne, klimatizovane, opremljene mini barom, sefom, kablovskom televizijom, direktnom telefonskom linijom i Wi-Fi mrežom, radio budilnikom, fenom, bade mantilima, sušačima peškira i detektorima dima.
 
[envira-gallery id=\”5543\”]
\"\"
Apartman mogu koristiti maksimum 4 odrasle osobe , cena je fiksna bez obzira na broj osoba.
The suit can be used by maximum 4 adults, price is the same no matter how many persons are in.
U cenu nije uračunata boravišna taksa (1.00 €) i osiguranje (0,50 €) dnevno po osobi.
The price does not include city tax (1.00 €) and insurance (0.50 €) per person / per day.
Deca do 12 godina placaju samo osiguranje (0,50€ ) dnevno po detetu.
Children till 12 years pay only insurance (0.50€) per child/ per day.
Deca 12-18 godina plaćaju boravišnu taksu (0.50€ ) i osiguranje (0,50€ ) dnevno po detetu.
Children from 12-18 years pay city tax (0.50 €) and insurance (0.50 €) per child/ per day.
Cena u jednokrevetnoj sobi je veća 50% , a u glavnoj sezoni 70%.
Price per single use is 50% higher in post and pre-season, and in main season 70 %.
Popusti za decu uz 2 odrasle osobe/Discounts for kids who stay with 2 adults:
do 2 godine gratis / / – till 2 years free of charge
od 2-12 godina 30% ako koristi sopstveni ležaj, 50% ako deli ležaj// from 2 to 12 years 30% if the child uses his/her own bed, 50% if the bed is shared with one more child.
U trokrevetnoj sobi za treći krevet popust od 20 % / In triple room for third bed we give 20 % OFF.
 

Potvrda o garanciji putovanja:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu organizator putovanja Skouras DOO Novi Sad PIB: 107791723, MB: 20873116 poseduje garanciju putovanja putovanja u visini od 300.000 eura za slučaj insolventnosti i naknade štete br. 30000005181

 od 25.01.2018. godine osiguravajuće kompanije „Milenijum osiguranje” iz Beograda, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 10L PIB: 100002119 MB: 7810318. Davalac garancije je „Milenijum osiguranje” ADO iz Beograda, office@milenijum-osiguranje.rs, tel:0117152300, iscrpljujuća osigurana suma iznosi 300.000eur i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača. Plaćanje naknade iz osiguranja vršiće se po srednjem kursu NBS. Osiguranjem se obezbeđuju: Garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuju 1) troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu, u mesto polaska; 2) potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 3) potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja; 4) potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Garancijom putovanja radi naknade štete se obezbeđuje naknada štete koja je prouzrokovana putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja i to naknada: 1) za potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 2) za potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. U slučaju nastanka osiguranog slučaja kao posledice insolventnosti putnik se može obratiti: Asistentskoj kući Coris na sledeći broj telefona + 381 11 36 36 999, ili na mail coris@coris.rs Pozivanjem Call Centra Asistentske kuće moguće je obezbediti prinudni smeštaj, povratak putnika u zemlju, i potpunu podršku putniku 24h ili Osiguranju Milenijum a.d.o. Beograd, Bul. Mihajla Pupina 10L, tel. 011 440 7700 e-mail office@milenijum-osiguranje.rs

 

Organizator putovanja: Skouras doo, Novi Sad

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Skouras, licenca OTP 54 / 2015 od 09.12.2015.