Prva agencija u Srbiji koja je počela sa organizovanjem dečijih kampova

magnifying-glass

Istanbul

Najveći grad Republike Turske nalazi se na obalama Bosforskog moreuza i Mramornog mora, na raskrsnici puteva koji vode sa balkanskog poluostrva u Malu Aziju i iz Sredozemnog u Crno more. Ovaj veliki grad je jedini na svetu podignut na dva kontinenta. Nekadašnja je prestonica tri velika carstva: Rimskog, Vizantijskog i Osmanskog. Na mestu malog Vizantiona nikao je novi Rim, koji će poneti ime Konstantinopolj, kasnije su ga zvali Carigrad, a danas Istanbul. Istanbul je ekonomsko i kulturno sedište turske države, važan internacionalni saobraćajni čvor i takođe poznat trgovački i turistički centar.