Prva agencija u Srbiji koja je počela sa organizovanjem dečijih kampova

magnifying-glass

Kalivas-grčki kamp 2024

Dečiji kamp Kalivas

KALIVAS SPORTSKI KAMP –je sportski kamp u Grčkoj. Nalazi se u borovoj šumi, na 20 m od prelepe plaže na Sitoniji.Metarmofosi zbog svoje borove šume je preporučena za decu. Sportski kompleks je ogradjen i ima sopstveno obezbedjenje. Kapacitet kompleksa je 1500 ležajeva. Gosti kampa su deca iz cele Evrope. Kompleks sadrži sledeće: bazen, 4 košarkaska terena, 2 odbojkaška terena.Restoran se nalazi iznad bazena. Doktori i ambulanta su 24h na usluzi. Deca su smeštena u posebno dizajniranim kamenim kućicama od 35 m2 koje su u skladu sa prirodom pod hladovinom borova. Sobe su sa dosta svetlosti . U sobama je 12-14 kreveta . Leti je u smeštaju prijatno za spavanje. Svaka soba dobija team lidera.Toaleti I tuševi su izvan soba , održavaju se neprekidno.Učesnici kampa obavezno donose jastučnicu I dva čarafa. Sadržaji kampa : Fudbalski tereni Košarkaška igrališta Odbojkaška igrališta Tenisko igralište Otvoreni bazen Igre na plaži Sto za stoni tenis Dečje igralište Bioskop Anfiteatar Prostore za sportske i umetničke aktivnosti Kamp odlikuje prelepa peščana plaža. Kamp je zatvorenog tipa . Toaleti I tuševi su izvan soba , održavaju se neprekidno.Ishrana doručak ručak užina večera ….Medical centar je 24h Kamp je namenjen deci do 15 godina . U kampu je zabranjeno koršćenje alkohola I cigareta . Ukoliko deca ne poštuju plan I program kampa roditelj je u obavezi da dete preuzme . Roditelji popunjavaju medicinski formular za učesnika kampa. Dnevni program kampa: 8:00 buđenje 8:30 doručak 9:30 plaža užina 13:00 ručak 14:00-16:00 obavezan odmor 16:30 plaža ili sportske aktivnosti 19:30 večera 21:00 večernji program 23h spavanje gase se svetla

https://www.youtube.com/watch?v=JRyrx8X1Dt4

 

 

Program putovanja

1.dan NOVI SAD – KALIVAS KAMP Polazak sa dogovorenog mesta oko 16.00 sati. Noćna vožnja preko Makedonije sa kraćim usputnim pauzama. 2.dan – 8. dan KALIVAS KAMP Dolazak i smeštaj. Bugalovi sobe su zajedni;kim toaletima kao u kampovima.Boravak na bazi punih pansiona I 2 užine. Odlazak na fakultativne izlete. 9. dan KALIVAS KAMP – NOVI SADPolazak iz KALIVAS KAMPA posle doručka. FAKULTATIVNI odlazak Waterland . U posle podnevnim satima polazak za Srbiju.

NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.Mogućnost plaćanja u mesečnim ratama, a najkasnije 10 dana pre putovanja. Prva rata iznosi 50 eur nakon prihvatanja ponude. Za rate koje dospevaju nakon izvršenih usluga obavezno je deponovati čekove (do 15.12.2024.)

CENA ARANŽNMANA OBUHVATA: Prevoz turističkim autobusom na relaciji Novi Sad/Beograd-Metarmofosi (Kalivas kamp) -Beograd/Novi Sad Smeštaj u kampu (u bungalovima u višekrevetnim sobama 8-10-12 kreveta bez kupatila),kupatila su zajednička kao u kampovima, usluga na bazi punog pansiona i užine (doručak, ručak, užina i večera) Korišćenje svih dodatnih sadržaja u sportskom kampu (bazen I sportski tereni ) Večernji program i igre za plesne grupe u amfiteatru Usluge vodiča/pratioca grupe Usluge predstavnika organizatora Troškovi organizacije Doktor u kampu 24h

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: Obavezno putno zdravstveno osiguranje- grupno 1000 din po detetu za ceo period boravka, osiguranje pokriva Covid.

Fakultativni izleti Waterland Solun 25 eur U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu organizator putovanja Skouras DOO Novi Sad PIB: 107791723, MB: 20873116 poseduje garanciju putovanja putovanja u visini od 30.000 eura za slučaj insolventnosti i naknade štete br.470000057747 od 01.10.2023. godine osiguravajuće kompanije „Triglav osiguranje a.d.o” iz Beograda, ul. Milutina Milankovića 7a PIB: 100000555 MB: 07082428. Davalac garancije je „Triglav osiguranje” ADO iz Beograda, office@triglav.rs, tel:+381 11 3305100, iscrpljujuća osigurana suma iznosi 30.000eur i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača. Plaćanje naknade iz osiguranja vršiće se po srednjem kursu NBS. Osiguranjem se obezbeđuju: Garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuju 1) troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu, u mesto polaska; 2) potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 3) potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja; 4) potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Garancijom putovanja radi naknade štete se obezbeđuje naknada štete koja je prouzrokovana putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja i to naknada: 1) za potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 2) za potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. U slučaju nastanka osiguranog slučaja kao posledice insolventnosti putnik se može obratiti: “Triglav osiguranje” ADO iz Beograda, office@triglav.rs, tel:+381 11 3305100 Pozivanjem osiguravajuće kuće moguće je obezbediti prinudni smeštaj, povratak putnika u zemlju, i potpunu podršku putniku 24h. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Skouras, licence A OTP 182 / 2021 od 01.10.2022.

Preuzmite program Skouras kampa 2024

CENOVNIK SPORTSKI KAMP KALIVAS 2024 cenovnik 2


Cenovnik Br. 2 od 20.09.2023. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Skouras, licence A OTP 182 / 2021 od 01.10.2021