Prva agencija u Srbiji koja je počela sa organizovanjem dečijih kampova

magnifying-glass

Letnji kurs engleskog jezika 2024

London je igrao značajnu ulogu u svetskoj istoriji i nastavlja da igra i sada. Sa skoro 170 muzeja, bezbroj palata i parkova, ovo je izuzetan grad vredan posete. Možemo tvrditi da je ovaj grad dostojan kraljevske porodice, pa zašto ga ne biste posetili da istražite šta ga čini tako jedinstvenim?

CENTRAL LONDON – SOUTH BANK UNIVERSITY – KINGS SUMMER COURSE 2024
Nezaboravno leto u Londonu
Najkvalitetniji koledž sa engleskim profesorima – luksuzni smeštaj u srcu najdinamičnijeg grada Evrope

Program: Letnji kurs engleskog jezika sa punim vannastavnim programom i aktivnostima
Uzrast: 13-25 godina
Trajanje: 15 dana
Termin: 03.07. – 17.07. 2024.
Smeštaj: Studentski koledž,(jednokrevetne sobe sa kupatilom, udaljenost od škole 5 minuta. Centar Londona zona 1
Časovi: 15 časova nedeljno u grupama do 15 studenata
Ishrana: Puni pansioni u kampusu, Lunch paketi kada se ide na celodnevne ekskurzije.
Izleti: 1 celodnevni izlet + 4 poludnevna izleta nedeljno

Termin: 03.07. – 17.07. 2024.

Cena: 2.990 Funti

Program putovanja:
1.dan Polazak sa Aerodroma Nikola Tesla Beograd-London . Dolazak u London , transfer do smeštaja . Smeštaj u jednokrevetnim sobama sa kupatilom
2. dan-14.dan Nastava engleskog jezika 15 časova nedeljno – ekskurzija van Londona i četiri poludnevne ekskurzije u Londonu nedeljno, Sertifikat o završenom kursu
15.dan Povratak iz Londona , transfer do aerodroma London -Beograd

Viza: oko 120 evra -za državljane Republike Srbije. (Putnici iz drugih zemalja apliciraju za vize u Konzulatu UK u svojoj zemlji).
Avio prevoz: Cena avio karte zavisi od vremena kupovina karte

Cenom je obuhvaćeno: 14 noćenja – Smeštaj u jednokrevetnim sobama sa kupatilom – Ishrana na bazi punih pansiona – Nastava engleskog jezika 15 časova nedeljno – Jedna celodnevna ekskurzija van Londona i četiri poludnevne ekskurzije u Londonu nedeljno, jedna ulaznica za znamenitosti Londona nedeljno, dvonedeljna karta za metro i gradski prevoz I i II zona – Kompletan program vannastavnih i sportskih aktivnosti u kampusu i svakodnevni obilasci Londona – Transfer Aerodrom – London- Aerodrom (Hitrou) – Dijagnostički test, kontrolni testovi u toku nedelje – Udžbenik – Sertifikat o završenom kursu

Cenom nije obuhvaćeno:
– Polisa putnog zdravstvenog osiguranja
– Depozit u iznosu od 50 Funti, plaća se po dolasku u kampus ( depozit služi za pokrivanje eventualno načinjene štete u objektu) vraća se pred polazak
– lični troškovi
– ulaznice za fakultativne posete mjuziklu, atrakcijama i muzejima u Londonu koji nisu obuhvadeni programom Kings summer programa.(plaćaju se predstavniku koledžda u Britanskim Funtama)

NAPOMENE:
– Broj mesta za ovaj program je ograničen (15 putnika) Prijave se primaju do 01.12. 2023. ili do popune mesta, najkasnije do 28.02.2024.
– Za realizaciju programa potrebno je minimum 10 putnika.
– Za maloletne putnike potrebna je saglasnost oba roditelja overena u nadležnoj instituciji.
– Rok za predaju dokumentacije za viziranje je najkasnije do 15.04.2024.
– Uslovi viziranja: spisak potrebne dokumentacije i formular koji detaljno mora biti popunjen biće Vam poslat nakon prijavljivanja na program.
– Akontacija 300 funti. (akontacija se ne vraća u slučaju odustajanja)
-Celokupan iznos aranžmana mora biti izmiren najkasnije 6 nedelje pre početka putovanja.

KINGSSUMMER UK www.kingsyounglearners.com

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu organizator putovanja Skouras DOO Novi Sad PIB: 107791723, MB: 20873116 poseduje garanciju putovanja putovanja u visini od 30.000 eura za slučaj insolventnosti i naknade štete br.470000057747 od 01.10.2023. godine osiguravajuće kompanije „Triglav osiguranje a.d.o” iz Beograda, ul. Milutina Milankovića 7a PIB: 100000555 MB: 07082428. Davalac garancije je „Triglav osiguranje” ADO iz Beograda, office@triglav.rs, tel:+381 11 3305100, iscrpljujuća osigurana suma iznosi 30.000eur i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača. Plaćanje naknade iz osiguranja vršiće se po srednjem kursu NBS. Osiguranjem se obezbeđuju: Garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuju 1) troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu, u mesto polaska; 2) potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 3) potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja; 4) potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Garancijom putovanja radi naknade štete se obezbeđuje naknada štete koja je prouzrokovana putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja i to naknada: 1) za potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 2) za potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. U slučaju nastanka osiguranog slučaja kao posledice insolventnosti putnik se može obratiti: “Triglav osiguranje” ADO iz Beograda, office@triglav.rs, tel:+381 11 3305100 Pozivanjem osiguravajuće kuće moguće je obezbediti prinudni smeštaj, povratak putnika u zemlju, i potpunu podršku putniku 24h.

Sastavni deo programa su Opšti uslovi putovanja Skouras
Organizator putovanja: Skouras doo, Novi Sad

Cenovnik Br. 01 od 16.11.2023
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Skouras, licence A OTP 182 / 2021 od 01.10.2021.