Prva agencija u Srbiji koja je počela sa organizovanjem dečijih kampova

magnifying-glass

WINCHESTER ENGLESKI + FUDBAL

WINCHESTER ENGLESKI + FUDBAL

ZA UZRAST: 9-17 GODINA/ POLAZAK: 15.07 i 21.07

Za više informacija o ovom programu ili Skouras kamp-u pozovite TA Skouras 021/661-05-51 ili 066/61-66-825
https://www.s8studio.se/skouras/skouras-sportski-kamp-avio/

 

Kombinovani časovi engleskog jezika sa časovima fudbala. Ovaj paket obuhvata jutarnje časove engleskog jezika i popodnevni trening fudbala u trajanju od 9 sati nedeljno, treninge vodi profesionalni fudbalski trenner. U okviru ovog paketa uključena je i poseta

Stamford Bridge-u mestu odakle potiče fudbalski klub Chelsea.

 

Učenici svakog pre podneva imaju 15 časova engleskog jezika. Svaki čas traje 45 minuta.

Odvija se u grupama od 15 učenika, na početku kursa svi učenici se testiraju u svrstavaju u grupe prema nivou znanja. U popodnevnim časovima će imati treninge fudbala koje vode profesionalni treneri.

 

PRIMER AKTIVNOSTI TOKOM 1.NEDELJE

PRIMER AKTIVNOSTI TOKOM 2. NEDELJE

Video materijal o ovoj školi možete videti na sledećem linku https://www.youtube.com/watch?v=FrDDfrrV8pc

Smeštaj je u rezidenciji u višekrevetnim sobama sa zajedničkim kupatilom. Smeštaj je na bazi punih pansiona, samoposluživanje za doručak, ručak I večeru. Tip restorana/ kantine.

 

Cena programa za 7 dana: 870€ za prijave do kraja januara

Učenici mogu po izboru ostati I 2 I 3 nedelje.

 

Cena uključuje:

Kurs jezika 15 časova nedeljno + 3 sata fudbala *3 dana što je 9 sati nedeljno

Smeštaj u rezidenciji na bazi punih pansiona (doručak/ručak I večera) samoposluživanje.

Transfer od I do aerodrome u Londonu

Test na početku I kraju kursa, vanškolsek aktivnost, večernje aktivnosti i druženja, 1 poludnevni izlet nedeljno.

Sertifikat o pohađanju kursa engleskog jezika

Rad u grupama od 15 učenika prema nivou znanja

Pratilac grupe na 15 prijavljenih učenika

 

Cena ne uključuje:

Avio prevoz ( u zavisnosti od broja učenika u grupi) oko 250-300€

Putno osiguranje 0,5€ po osobi po danu

Džeparac

Fakultativne izlete

Pribavljanje Vize za UK

 

Program putovanja:

1 dan: Sastanak na aerodromu 2 sta pre poletanja aviona za London

2-7/14/21 dan: Boravak u rezidenciji na bazi punih pansiona sa organizovanim vanškolskim I školskim aktivnostima

8/15/22 dan: Transfer do aerodroma I let za Beograd, kraj usluga

OSTALI USLOVI PUTOVANJA PREMA OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA MATICO EDUCO TRAVEL KOJI SU SASTAVNI DEO OVOG PROGRAMA. OTP 23/2016

TA Skouras nastupa u svojstvu posrednika/subagenta.